Support Options

Support Home Page

Gra Skyrim zwraca błąd z plikiem X3DAudio1_7.dll

Article ID : 466481_plDate Published : 2012-01-16Journal ID : a21f70e4-4b67-4296-8f6d-9b5c48da68ea

Podsumowanie artykułu:

Gra Skyrim zwraca błąd z plikiem X3DAudio1_7.dll

 

Co się dzieje?     

 

Przy próbie uruchomienia gry Skyrim pojawia się następujący komunikat o błędzie:

 

TESV.exe System Error: The program can't start because X3DAudio1_7.dll is missing from your computer (Błąd systemowy TESV.exe: Uruchomienie programu nie powiodło się, ponieważ w komputerze nie znaleziono pliku X3DAudio1_7.dll)


 

 

 

Przyczyna

 

Brakujący plik jest częścią platformy DirectX 10, która może nie być zainstalowana w systemie operacyjnym.

 

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1.       Odinstaluj grę

2.      Pobierz instalator DirectX End-User Runtime Web Installer klikając tutaj.

3.      Kliknij przycisk Download (Pobierz) widoczny na tej stronie lub wybierz inny język z rozwijanej listy i kliknij przycisk Go (Przejdź).

4.     Wykonaj jedną z poniższych czynności:

a.      Aby rozpocząć instalację, kliknij pozycję Otwórz lub Uruchom ten program z bieżącej lokalizacji.

b.      Aby skopiować pobrany plik na komputer i przeprowadzić instalację później, kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz ten program na dysk.

5.      Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6.     Zainstaluj ponownie grę (w razie potrzeby) 

 

Dziękujemy za zapytanie,

 
Zespół pomocy technicznej AlienwareTreść sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów działu pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzień rozwiązują problemy użytkowników.   Aby przyspieszyć publikację, w sekcji Szybkie porady mogą być prezentowane jedynie częściowe rozwiązania lub obejścia problemów, które są w trakcie opracowywania lub oczekują na dodatkową weryfikację skuteczności eliminowania określonego problemu.  Wspomniane szybkie porady nie zostały przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmę Dell, należy je więc stosować z rozwagą. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratę danych lub zysków, które mogą ponieść klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Toolbar
Start a New Search
Look up a journal
Was this page Helpful?
Provide Feedback
Choose your language
English
Cesky
Dansk
Deutsch
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한글
Nederlands
Português
Svenska
中文
snWEB4