Terugneemactie batterijen

Terugneemactie batterijen
QWat is het probleem met de batterij en hoe is/wordt het verholpen?
QOm hoeveel notebooks gaat het en om welke?
QBetreft dit probleem alleen de reeks Inspiron 5000?
QVerkoopt u nog steeds Inspiron 5000 computers?
QWat doet u in deze zaak voor uw klanten?
QKunnen klanten op de een of andere manier te weten komen of hun batterij teruggestuurd moet worden zonder de batterijen te verwijderen en inspecteren?
QHoe kunnen klanten vaststellen of hun batterijen teruggenomen moeten worden?
QWat is het proces voor klanten die hun teruggenomen batterijen vervangen?
QHoe ga ik veilig met de betrokken batterijen om voordat ze verzonden worden?
QIs er enig gevaar voor de klant bij de inspectie van de batterij?
QHeeft het gevolgen voor mij garantie als ik de batterij verwijder om deze te inspecteren?
QKan ik mijn computer nog gebruiken zonder batterij?
QHoe groot is de kans dat zo'n batterij een storing vertoont en in brand vliegt?
QHoe gebruik ik de BIOS-upgradediskette van Dell?

QWat is het probleem met de batterij en hoe is/wordt het verholpen?
ADoor een combinatie van een kwetsbaar ontwerp van de batterij van de leverancier en een onvolkomenheid in het productieproces kan de batterij overbelast raken, met als mogelijk gevolg oververhitting en wellicht brand. Na een grondige analyse zijn het ontwerp en het productieproces verbeterd. In het enige geval dat ons bekend is, raakte niemand gewond en was de schade aan eigendommen gering.

QOm hoeveel notebooks gaat het en om welke?
AWe halen zo'n 284.000 batterijen terug die verkocht zijn in de reeks Inspiron 5000, die apart zijn geleverd in kits of als vervangende batterijen voor deze systemen in de periode 7 januari 2000 tot en met 21 maart 2001. De reeks Inspiron 5000 bestaat uit de modellen Inspiron 5000 en Inspiron 5000e.

QBetreft dit probleem alleen de reeks Inspiron 5000?
ACorrect. Het gaat alleen om de Inspiron 5000 en de Inspiron 5000e.

QVerkoopt u nog steeds Inspiron 5000 computers?
ANee, deze reeks computers was aan het einde van zijn beoogde levensduur gekomen en werd in maart 2001 in het kader van onze normale bedrijfsvoering uit de productie genomen. Daarnaast heeft Dell gezorgd dat alle mogelijk betrokken batterijen zijn verwijderd uit onze leveranciersketen overal ter wereld.

QWat doet u in deze zaak voor uw klanten?
AKlanten krijgen een nieuwe deugdelijke batterij voor elk exemplaar waarvan wordt vastgesteld dat dit teruggenomen moet worden. Wanneer wij de teruggenomen batterij ontvangen, krijgen de klanten van ons gratis een extra batterij.

QKunnen klanten op de een of andere manier te weten komen of hun batterij teruggestuurd moet worden zonder de batterijen te verwijderen en inspecteren?
ANee. De batterij moet verwijderd en visueel gecontroleerd worden om vast te stellen of deze teruggenomen moet worden.

QHoe kunnen klanten vaststellen of hun batterijen teruggenomen moeten worden?
AKlanten dienen een klein gekleurd etiket aan de achterzijde van hun "Inspiron 5000 batterijmodule" te zoeken in de buurt van de batterij-aansluiting. Als de letter does not "P" appear in the upper right corner of the label, niet rechts boven in het etiket staat, hoeft de batterij niet te worden teruggenomen. Als de letter "P" wel te zien is en op het etiket verder vermeld staat: of a) het nummer "00" gevolgd door een nummer van "51" of minder, of, b) het nummer "99", dient de batterij te worden teruggenomen en volgens de instructies die Dell heeft verstrekt te worden teruggezonden. Batterijen die niet aan AL deze voorwaarden voldoen zijn OK.

QWat is het proces voor klanten die hun teruggenomen batterijen vervangen?
A
Klanten wordt aangeraden de website support.dell.com/i5000battery te bezoeken of contact op te nemen met een call center van Dell in hun land, waar zij instructies ontvangen. De instructies betreffen onder andere de vraag hoe klanten twee nieuwe batterijen kunnen ontvangen voor iedere ingestuurde batterij die teruggenomen moet worden. Klanten kunnen eenvoudig de batterij verwijderen, inspecteren en vervangen met behulp van de verstrekte richtlijnen. Klanten kunnen Dell ook bellen op:
 
Dell Inc.
Milbanke House
Western Road
Bracknell, Berkshire
RG12 1RD
United Kingdom
 

QHoe ga ik veilig met de betrokken batterijen om voordat ze verzonden worden?
AEen betrokken batterij dient onmiddellijk uit de computer te worden verwijderd en net als andere batterijen te worden opgeslagen op een droge, koele plek, uit de buurt van brandbare stoffen.

QIs er enig gevaar voor de klant bij de inspectie van de batterij?
ADe batterijen van de notebooks zijn op eenvoudige en veilige wijze te verwijderen. De kans op een defecte batterij is gering en die kans wordt niet groter door de batterij te verwijderen en inspecteren volgens de instructies.

QHeeft het gevolgen voor mij garantie als ik de batterij verwijder om deze te inspecteren?
ANee. De verwijdering en inspectie van de batterij door de klant is niet van invloed op de garantie. Op vervangende batterijen hebt u de volledige garantie van één jaar.

QKan ik mijn computer nog gebruiken zonder batterij?
AJa. U kunt de computer blijven gebruiken door de wisselstroomadapter te benutten die bij de computer is geleverd.

QHoe groot is de kans dat zo'n batterij een storing vertoont en in brand vliegt?
ANa tests door Dell, de leverancier van Dell en derden is gebleken dat de kans op storing gering is. Hoewel de kans dat een betrokken batterij in brand vliegt extreem laag is, neemt Dell geen risico en voert daarom deze uitgebreide actie om al dergelijke batterijen terug te nemen en te vervangen. Dell weet tot nu toe van slechts een geval waarin de batterij vlam vatte. Niemand raakte gewond en de schade aan eigendommen was gering.

QHoe gebruik ik de BIOS-upgradediskette van Dell?
A
Klanten van Dell krijgen een brief met specifieke instructies voor het uitvoeren van de upgrade Het is een eenvoudig proces dat in een paar minuten voltooid kan worden. Plaats de diskette in het diskettestation terwijl de computer uit staat. Sluit de computer aan op het stopcontact. Zet de computer aan en volg de instructies op het scherm. Wanneer u een bericht ontvangt dat de BIOS-upgrade met succes is voltooid, drukt u op een willekeurige toets op uw toetsenbord om de computer opnieuw te starten.
Dell beveelt deze upgrade sterk aan om de voedingsregelingfunctionaliteit van uw Inspiron computer te verbeteren, ook de controle van de werking van de batterij.

Meer informatie vindt u via de volgende links:
snWEB8